Bouwbesluit 2012

INHOUD OPLEIDING
Zoals u waarschijnlijk weet treedt het nieuwe Bouwbesluit in 2012 in werking. Het is voor iedereen in de bouw van belang dat zij kennis nemen van de wijzigingen, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw.

Deze 1-daagse training is voor iedereen die in aanraking komt met het Bouwbesluit en kennis heeft van Bouwbesluit 2003.

Doelstelling van het nieuwe Bouwbesluit 2012 is een vermindering van regeldruk. Om dat te bereiken zijn onder meer het Bouwbesluit 2003 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 2010 (Gebruiksbesluit) in het nieuwe Bouwbesluit 2012 geïntegreerd.

Het cursusprogramma behandeld de verschillen tussen het oude en het nieuwe Bouwbesluit.

DOELSTELLING
Vernieuwing van de kennis van het Bouwbesluit 2012.

Inzicht krijgen in vernieuwingen zoals:
– Bepalingen rondom bestaande bouw en nieuwbouw en bij verbouwingen;
– Samenhang van het bouwbesluit met andere wet- en regelgeving, normen en regelingen;
– Terminologie…

Na afloop van de training krijgt u een certificaat van deelname.

DOELGROEP
De training is waardevol voor iedereen die in aanraking komt met het Bouwbesluit en kennis heeft van het Bouwbesluit 2003.

Dit zijn bijvoorbeeld: architecten, ontwerpers, adviseurs, inspecteurs, aannemers, uitvoerders,opzichters, woningcorporatiemedewerkers, gebouwbeheerders.

LESMATERIAAL
Een enthousiaste docent, PowerPoint presentatie en reader tijdens de les.

UW INVESTERING
Deze open opleiding duurt 1 dag.

De kosten bedragen € 375,00 exclusief BTW/ inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s