Conditiemeten Installaties NEN2767, vakgebied 6611, 6631 en 6632 voor Eigenaren

INHOUD OPLEIDING

Een van de cruciale invloeden op uw vastgoed rendement zijn de onderhoudskosten. Een methodiek om inzicht te krijgen in de staat van uw vastgoed is het zogenaamde conditiemeten. Conditiemeten biedt u een persoonsonafhankelijk oordeel over de staat van uw vastgoed en de daarmee gemoeide kosten. De standaard toegepaste methode wordt volgens de NEN 2767 uitgevoerd.

Op dit moment leveren uw onderhoudsorganisaties uw allerlei rapportages aan. We trainen uw medewerkers op lezen en interpreteren van NEN2767 rapportages van uw installateurs en onderhoudsbedrijven waaronder:

Introductie NEN2767, uitleg NEN2767 deel 1 en deel 2.
Het interpreteren van een NEN2767 rapportage en maken van een conclusie.
Beoordeling op nut en noodzaak van de technische staat met betrekking tot gebreken en constructiefouten van de installatie.
Beoordeling van het verouderingsproces.
Installaties waarvan de installatiedatum niet herleidbaar is, worden qua ouderdom ingeschat.

DOELSTELLING
De meting van de conditie waarin transportinstallaties verkeren wordt in Nederland steeds vaker uitgevoerd conform de NEN 2767. Deze meting geeft inzicht in de status van de installatie, de betrouwbaarheid en onderhoudsbehoefte. De meting wordt steeds vaker gebruikt voor het opstellen van een MJOB.

Om dit objectief te doen wordt de conditie, ofwel de staat waarin de verschillende elementen van de transportinstallatie verkeerd volgens een vastgestelde methode vastgesteld door uw installateurs en hieraan wordt een score gekoppeld. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 wordt naar de maatstaf van de meeste woningstichtingen, vastgoedportefeuillehouders en andere eindgebruikers als voldoende beschouwd.

De cursus Conditiemeten geeft u zowel theoretisch als praktisch inzicht hoe om te gaan met deze methodiek en de gebrekenlijst conform de NEN 2767.

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat van deelname.

DOELGROEP
Voor iedereen die werkzaam is binnen de vastgoedbranche.

LESMATERIAAL
Een enthousiaste docent, PowerPoint presentatie en reader tijdens de les. NEN 2767 delen 1 en 2.

UW INVESTERING
Deze opleiding duurt 1 dag of 2 dagdelen.

De kosten bedragen € 650,00 exclusief BTW/ inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee.

De boeken NEN 2767-1 (Methodiek) a € 40,60 ex BTW en NEN 2767-2 (Gebrekenlijst) a € 72,60 ex BTW worden apart in rekening gebracht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s