Conditiemeten Installaties NEN2767, vakgebied 6611, 6631 en 6632 voor Installateurs

INHOUD OPLEIDING
Een van de cruciale invloeden op uw vastgoed rendement zijn de onderhoudskosten. Een methodiek om inzicht te krijgen in de staat van uw vastgoed is het zogenaamde conditiemeten. Conditiemeten biedt u een persoonsonafhankelijk oordeel over de staat van uw vastgoed en de daarmee gemoeide kosten. De standaard toegepaste methode wordt volgens de NEN 2767 uitgevoerd.

We trainen en leiden uw medewerkers op in het doen van de conditiemeting volgens NEN 2767 waaronder:

Introductie NEN2767, uitleg NEN2767 deel 1 en deel 2.
Het doen van een technische inspectie uitgevoerd naar aanleiding van preventief onderhoud.
Beoordeling van de technische staat met betrekking tot gebreken en constructiefouten van de installatie.
Beoordeling van het verouderingsproces.
Installaties waarvan de installatiedatum niet herleidbaar is, worden qua ouderdom ingeschat.
Leren rapporteren op basis van uniforme terminologie.
Rapportage met conditiescore van alle elementen.
Leren rapporteren van de elementen met beoordeling van doelmatigheid van alle installaties.

DOELSTELLING
De meting van de conditie waarin transportinstallaties verkeren wordt in Nederland steeds vaker uitgevoerd conform de NEN 2767.
Deze meting geeft inzicht in de status van de installatie, de betrouwbaarheid en onderhoudsbehoefte. Tevens kan de meting worden gebruikt voor het opstellen van een MJOB.

Om dit objectief te doen wordt de conditie, ofwel de staat waarin de verschillende elementen van de transportinstallatie verkeerd volgens een vastgestelde methode vastgesteld. Hieraan wordt een score gekoppeld. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 wordt naar de maatstaf van de meeste woningstichtingen, vastgoedportefeuillehouders en andere eindgebruikers als voldoende beschouwd.

De cursus Conditiemeten geeft u zowel theoretisch als praktisch inzicht hoe om te gaan met deze methodiek en de gebrekenlijst conform de NEN 2767.

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat van bekwaamheid.

DOELGROEP
Voor monteurs en inspecteurs werkzaam binnen de installatiebranche.

LESMATERIAAL
Een enthousiaste docent, PowerPoint presentatie en reader tijdens de les van de NEN 2767 delen 1 en 2.

UW INVESTERING
Deze opleiding duurt 2 dagen of 4 dagdelen.

De kosten bedragen € 1.050,00 exclusief BTW, inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee.

De boeken NEN 2767-1 (Methodiek) a € 40,60 ex BTW en NEN 2767-2 (Gebrekenlijst) a € 72,60 ex BTW worden apart in rekening gebracht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s