Dakveiligheid

INHOUD OPLEIDING

Daken worden gevarieerd bezocht, van een enkele maal per jaar om de hemelwaterafvoer schoon te houden tot regelmatig vanwege onderhoud  aan de vele installaties die op het dak geplaatst zijn.

Volgens de bestaande wet en regelgeving en het in 2013 gewijzigde bouwbesluit dienen er voorzieningen getroffen te worden om onderhoud, storingen of reparaties veilig uit te voeren.Vaak zijn daken niet voorzien van voorzieningen om veilig te werken, in enkele gevallen zijn daken  wel voorzien van valbeveiliging, maar zijn er onnodig veel kosten gemaakt.

Onze cursus is altijd afgestemd op de werkzaamheden van de medewerkers. Als basis worden de Europese Richtlijnen gehanteerd, zoals deze zijn opgenomen in de thans geldende Arbowetgeving.
Daarnaast houden wij ons aan eventuele branchevoorschriften zolang deze niet strijdig zijn met de Europese Richtlijnen. Door middel van praktijkopdrachten wordt de Wet en Regelgeving vertaald naar actuele situaties die tijdens het dagelijks werk kunnen voorkomen.

Het programma ziet er als volgt uit:
– Inventariseren situatie cursisten
– Uitleg Europese Richtlijnen, Arbowet, NEN normeringen en Bouwbesluit.
– Verantwoordelijkheden, Aansprakelijkheid. De rol van de het ministerie van SZW    (arbeidsinspectie) en verzekeringsmaatschappijen.
– Dak Risico Inventarisatie & Evaluaties, taakrisico’s, V&G plannen.
– Daktoegang, Collectieve valbeveiligingsmiddelen, Ankerpunten, kabeltrajecten etc.
– Gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen (Praktijk)

DOELSTELLING
Tijdens deze eendaagse cursus ontvangt u alle informatie die nodig is om effectief, efficiënt en kostenbesparende het dak in te richten om de werkzaamheden veilig en toch praktisch te laten plaatsvinden.

De deelnemers ontvangen aan het eind van de dag een certificaat, betreffende Richtlijnen en RI&E model.

DOELGROEP
Deze cursus is bestemd voor gebouwbeheerders,  inspecteurs, medewerkers planmatig onderhoud.

LESMATERIAAL
Een enthousiaste docent op een inspirerende locatie, cursus op locatie is in overleg mogelijk.

INCOMPANY
Deze opleiding wordt alleen incompany gegeven. Voor meer info over de mogelijkheden en een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s