Leegstand en Energielasten

INHOUD OPLEIDING
Het kantoor dat u beheert staat (deels) leeg, wat nu? Om de kosten zo veel mogelijk te beperken wilt u optimaal om gaan met de energie- en beheerkosten van het object. Bovendien zijn er risico’s als legionella en kans op verstoppingen bij afvoeren door sterk verminderd verbruik van de installaties. Is het volledig uitzetten van een installatie een goed idee?

Hoe zorgt u er voor dat de lasten wel omlaag, maar het object en de installaties niet achteruit gaan en de eventuele (tijdelijke) gebruikers geen risico’s lopen.

In deze eendaagse training leert u uitgangspunten, risico’s en scenario’s op te stellen voor het optimaal beheer van de energielasten en installaties bij leegstand.

DOELSTELLING
Doel van de dagopleiding is cursisten bewust te maken van energie en omgang met installaties in leegstaande gebouwen. Daarbij wordt gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om energie (kosten) te besparen en risico’s te vermijden.

De cursus bestaat uit een ochtend- en een middagdeel. In de ochtend worden verschillende technieken behandeld. Het middagprogramma bestaat uit een casus waarbij de cursisten de mogelijkheid krijgen energie te besparen in een bestaand gebouw op een verantwoorde wijze.

Ochtendprogramma:

– Energiemanagement
– Energiegebruik klimaatinstallaties
– Energiegebruik elektrotechnische installaties
– Regeling installaties
– Energiebesparende maatregelen
– Good Housekeeping

Middagprogramma:

Casus. Cursisten krijgen de opdracht om in groepen in een leegstaand gebouw mogelijkheden tot energiebesparing op te stellen en te beheren op een verantwoorde wijze.
Doelstelling van de cursus is dat de cursist in staat is om energiebesparende mogelijkheden te herkennen en risico’s te vermijden. De cursist heeft inzicht in installatietechnische componenten en regeltechniek.

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat van deelname.

DOELGROEP
Eenieder die de energielasten en installaties van een (deels) leegstaand kantoorgebouw optimaal wenst te beheer(s)en, zoals (leegstand)beheerders, gebouweigenaren, beleggers, makelaars, opzichters.

LESMATERIAAL
Reader, een inspirerende docent

INVESTERING
Deze cursus duurt 1 dag. Uw investering bedraagt € 450,00 exclusief BTW/ inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s