Tactisch Onderhandelen

INHOUD OPLEIDING
U heeft als organisatie dagelijks te maken met partijen waarmee u moet onderhandelen. Aannemers, bewoners, adviseurs, gemeenteambtenaren, …

Goed onderhandelen is een belangrijk aspect om te komen tot het beste resultaat. Dit hoeft u niet van nature in u te hebben maar kunt u leren!

U verbetert uw onderhandelingskennis en vaardigheden. Het doel is meer effectiviteit en rendement (financieel en maatschappelijk) van uw organisatie. Het bereiken van een win-win-situatie voor alle betrokkenen.

De totale studiebelasting per persoon bedraagt 2 dagen of 4 dagdelen ( met optionele aanvullingen). De dagdeelindeling ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1: algemene inleiding collectief
1. Wat is onderhandelen;
2. Het zelfstandig ontdekken van het nut van onderhandelingstechnieken en vaardigheden;
3. Winnen, verliezen, samenwerken en vechten?
4. Het onderhandelingsmodel;
5. De onderhandelaar en zijn/haar stijl;
6. Algemene technieken en vaardigheden.

Dagdeel 2: onderhandelen in diverse doelgroepen
1. Voorbereiden van de onderhandeling, is dat nodig?
2. Welke stappen zijn er nodig voor de voorbereiding?
3. Het proces van onderhandelen;
4. Verzamelen casuïstiek van de deelnemers.

Dagdeel 3: rollenspellen
Met acteur op basis van de casuïstiek van dagdeel 2. De grootte van de groep is maximaal 6 à 7 personen.

Dagdeel 4: Afsluiting
1. Uitwisselen van leermomenten en ervaringen;
2. Borgen van de afspraken;
3. Als team onderhandelen, wat spreken we af?
4. Rank de Stelling;

Dagdeel 5: eventueel extra rollenspellen
Met acteur op basis van de opgedane ervaringen en leerpunten. De grootte van de groep is maximaal 6 à 7 personen.

Dagdeel 6: Terugkomdag
Indien nodig/gewenst (1 of twee groepen).

De docenten en begeleiders zijn bekend en ervaren in hetzelfde vakgebied als de doelgroepen die zij begeleiden. Zodoende hebben zij veel kennis, ervaring en inzicht in hun doelgroep. Bovendien hebben al onze docenten en begeleiders 1 ding gemeen: een passie voor hun vak.

DOELSTELLING
Bewustzijn van:
– Belang van win-win situaties;
– Belang van voorbereiden van onderhandelingen. Wat wil je er uit uithalen?
– Belang van verdiepen in inzichten van de onderhandeling, wat is het belang van de ander? De mensen moeten hun woning uit (verleiden);
– Goed houden van de sfeer/relatie tijdens de onderhandelingen: u wilt een betrouwbare partner zijn;
– Onderhandelingsaspecten zoals machtsverhoudingen, tijdsdruk, strategie en tactiek. Gebruik maken van schorsing, last en ruggespraak etc;
– Inzicht in onderhandelingsstijlen- en technieken;
– Vaardigheden, herkennen van en omgaan met:
o Tijdsdruk
o Pressie
o Concessies
o Achterban
o Emoties (functioneel en zakelijk boos worden)

De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

DOELGROEP
– Projectmanagers: all round onderhandelen;
– Opzichters en directievoerders: onderhandelen met aannemers en bewoners in bouwsituaties;
– Participatiemedewerkers: onderhandelen met ondernemers, bewoners van zeer verschillende pluimages en culturen.

LESMATERIAAL
– Een praktische methode, kapstok, checklists en handout met tips en technieken tijdens voorbereiding, uitvoering en afronden;
– Bepalen wat is minimaal acceptabel, wat is maximaal haalbaar;
– Praktijkervaren docenten en begeleiders met kennis en passie voor hun vak.

INCOMPANY
Deze opleiding wordt alleen incompany gegeven. Voor meer info over de mogelijkheden en een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

ERVARINGEN
Dit zei Ine de Waal van Rochdale over deze opleiding:

“Peppinger heeft voor de afdeling Rochdale Projectontwikkeling begin dit jaar een opleiding en training verzorgd voor de verschillende disciplines (management, projectmanagement, projectparticipatie en uitvoering).

Peppinger heeft veel belang gehecht aan een goede voorbereiding en aan het aansluiten op onze behoefte en wensen. De cursus besloeg 4 dagdelen en de inhoud was compleet. Er werd een goede combinatie geboden van theorie en praktijk.

De samenwerking met het management en P&O is vanaf de voorbereiding tot en met het afsluiten van de cursus is prettig verlopen. Onze inbreng werd serieus opgepakt en is zo goed mogelijk verwerkt. Ook tussentijds zijn op basis van input van de deelnemers aanpassingen gerealiseerd.

Het inschakelen van Peppinger voor deze opleidingwens is zeker succesvol geweest!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s