Veilig werken op hoogte

INHOUD OPLEIDING
Onze cursussen veilig werken zijn altijd afgestemd op de werkzaamheden van de medewerkers. Als basis worden de Europese Richtlijnen gehanteerd, zoals deze zijn opgenomen in de thans geldende Arbowetgeving.

Daarnaast houden wij ons aan eventuele branche voorschriften zolang deze niet strijdig zijn met de Europese Richtlijnen. Door middel van praktijkopdrachten wordt de Wet en Regelgeving vertaald naar actuele situaties die tijdens het dagelijks werk kunnen voorkomen.

Het programma ziet er als volgt uit:
– Inventariseren situatie cursisten
– Uitleg Europese Richtlijnen en Arbobesluit, valfactor, krachten verdelingen (theorie)
– PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) & Lijnen, afstelling, combinaties, inspecteren, behandelen, knopen, combinatie’s met karabiners, maillons en slings. (praktijk), driepoten, alternatieven
– Werken met PBM`s, werkplek situaties, Inventarisatie en Plan van Aanpak, positionering, (theorie/praktijk)
– Redding en Evacuatie. Met bestaande middelen collega’s veilig omhoog halen/laten zakken (praktijk)
– Afsluiting, Evaluatie, Toets en Certificaat

DOELSTELLING
De cursus wordt afgesloten met een toets. De deelnemers ontvangen bij succesvolle afronding van de praktijkopdrachten en de toets het certificaat.

DOELGROEP
Deze cursus is bestemd voor gebouwbeheerders, vaklieden, inspecteurs, medewerkers planmatig onderhoud.

LESMATERIAAL
Een enthousiaste docent op een inspirerende locatie

UW INVESTERING
Deze opleiding duurt 1 dag. De kosten daarvan bedragen
€ 375,00 exclusief BTW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s