Vervolgopleiding Bouwkunde

INHOUD OPLEIDING
U bent op zoek naar verdieping, inzicht en samenhang in uw vak bouwkunde? Daar is deze opleiding voor bedoeld. In de basisopleiding leerde u wat, nu leert u waarom.

In 4 hele dagen wordt uw aanwezige kennis verdiept en uitgebreid. Eerst legt u een technische basis, vervolgens past u deze toe. U leert de bouwtechnische achtergrond te beredeneren, berekenen en vervolgens te combineren. U krijgt zo overzicht in de samenhang tussen alle disciplines in de bouw en leert zo geïntegreerd te denken, ontwerpen en bouwen. Er wordt uiteraard ook in gegaan op duurzaam bouwen.

Het is niet alleen een “kennis”-cursus, maar vooral een “kunde”-cursus. Door deze kunde kunt u bijvoorbeeld de constructieve vorm van kolommen en bruggen verklaren, maar ook oppervlaktecondensatie of de reden van de plaats van een folie in de spouwmuur. Tevens leert u bouwkundig detailleren.

De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:
– Krachten, Statica en Toegepaste Mechanica
– EPN, EPA en duurzaam bouwen
– Bouwfysica
– Materialen en toepassingen
– Bouwmethoden, geïntegreerd bouwen
– Bouwkundig detailleren

DOELSTELLING
Na afloop van de opleiding kunt u beargumenteerd keuzes maken en zaken beoordelen en verklaren. U heeft overzicht in de samenhang van alle disciplines binnen de bouwkunde. U weet zichzelf tevens uit te drukken door middel van tekenwerk.

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat van deelname.

DOELGROEP
Personen die de Basisopleiding Bouwkunde reeds hebben gevolgd of al bouwkundige kennis hebben op MBO-niveau. Deze mensen zijn op zoek naar verdieping, inzicht en overzicht in hun vak. Enige basiskennis van wiskunde en natuurkunde is vereist om de lessen te kunnen volgen.

LESMATERIAAL
Een enthousiaste docent met passie voor bouwkunde, Syllabus Peppinger, Basisboek Bouwkunde, Boek Toegepaste Mechanica, PowerPoint presentatie tijdens de les.

UW INVESTERING
Deze opleiding duurt 4 dagen.

De kosten daarvan bedragen € 1495,00 exclusief BTW/ inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee.

De boeken “Seriematige Woningbouw”, SBR Referentiedetaisl a € 47,70 en “Mechanica” van Vink a € 30,00 worden apart in rekening gebracht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s