Veiligheids en Gezondheids Plan

INHOUD OPLEIDING

Veiligheids- en Gezondheids plannen (V&G plan) zoals deze in de Nederlandse wet en regelgeving zijn opgenomen (Arbobesluit art. 2.28) vinden hun oorsprong in Europese Richtlijn 92/57/EEG.

V&G plannen zijn verplicht bij:

– Projecten met een geschatte duur van meer dan 500 mandagen
– Projecten met geschatte duur van meer dan 30 dagen waar op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken.
– Risicovolle projecten, waarvoor een (niet volledige) opsomming bestaat.

De eisen aan het V&G plan zijn minimum eisen, de opdrachtgever kan aanvullende eisen opnemen in het V&G plan.

Vanuit het oogpunt van verantwoordelijkheid is het wenselijk dat het model V&G plan wordt aangeleverd door de opdrachtgever. In de praktijk wordt het V&G plan echter vaak opgesteld door de aannemende partij. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever die in eerste instantie verantwoordelijk is voor de veiligheid bij ongevallen in een vervelende situatie beland. Zie ook het artikel van de arbeidsinspectie van het ministerie van SZW.
PBN Veilig Werken heeft de Europese Richtlijn omgezet in een praktische en handige tool. Hiermee kunt u snel en nog belangrijker, een verantwoord en compleet V&G ontwerp op, waarmee uw aannemer gericht aan de slag kan.

DOELSTELLING
Tijdens de training  V&G plan ontvangt u naast uitleg over tool opgesteld door PBN, de Europese Richtlijn en het schema. Hiermee kunt u gericht aan de slag voor projecten waarbij een V&G plan vereist is.

Onderwerpen die behandelt worden:
– Algemene wet en regelgeving
– Wijzigingen in het bouwbesluit
– Voorafgaande Risico Inventarisatie en Evaluatie
– Het V&G plan conform de Europese Wet en Regelgeving
– V&G ontwerp
– V&G uitvoering
– De rollen van de verschillende partijen
– Hoe om te gaan met wijzigingen en toezicht

DOELGROEP
Opdrachtgevers, toezichthouders, aannemers en installateurs

LESMATERIAAL
Een enthousiaste docent op een inspirerende locatie, Europese Richtlijnen, V&G plannen, zowel op papier als digitaal beschikbaar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s